Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association (VAWA)
      Bảng tin hội
Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ----------oOo-----------                                                             ----------oOo----------

          Số:87/CV15/THVN                                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2016

Kính gởi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

I.Kết quả công tác đối ngoại năm 2015

1. Đoàn vào

            Đã đón 3 đoàn nước ngoài gồm Mã Lai, Indonesia và Hàn Quốc  vào Việt Nam làm với Hội Trầm hương Việt Nam. Với tổng số 13 chuên viên và lãnh sự quán Mã Lai tại Tp. HCM. Tất cả phát sinh ngoài kế hoạch.

2. Đoàn ra

            Đã tổ chức 3 đoàn đi tham quan và làm việc với các nước Indonesia, Hàn Quốc và Taiwan.

            Nội dung là mở mối quan hệ hợp tác về ngành trầm, tham quan học hỏi về các nghiên cứu về trầm hương, các chế tác từ trầm và xúc tiến thương mại ngành trầm.

3. Hội thảo quốc tế

            Không tổ chức hội nghị hay hội thảo quốc tê, Nhưng đã tổ chức đoàn của Hội trầm hương cùng Viện nghiên cứu Lâm Nghiệp và cơ quan CITES  thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT, tham dự hội nghị về cây Dó tại Đài Loan trong 6 ngày (15-20/11/2015).

4. Tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài : Không

5. Đề xuất, kiến nghị:

            Liên hiệp làm cầu nối cho việc tìm kinh phí cho việc tiếp đón các đoàn ngoài nước vào làm việc với hội Trầm hương VN, và hổ trợ  kinh phí cho Hội tổ chức làm việc và hợp tác với các nước có làm về trầm hương, nhằm tạo nhiều sản phẩm từ nguồn trầm hương trong nước.

II. Phương hướng công tác đối ngoại năm 2016

    - Tháng 11/2015, Hội sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế về Đánh giá và phục hội thương hiệu ngành trầm hương Việt Nam. Đề nghị Liên Hiệp các hội KH&KT giúp đở, cùng Hội trầm hương xin phép Nhà nước hổ trợ một phần kinh phí cho Hội thảo. Hội trầm hương VN kết hợp cùng Bộ NN&PTNT; Trường ĐH Khoa học tự nhiện Tp.HCM và trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tổ chức.

     - Kế hoạch hợp tác 3 đoàn đi Hàn Quốc tập huấn về chất lượng trầm,  3 đoàn đi Mã Lai, Ấn Độ và Indonesia đề hợp tác nghiên cứu tạo trầm và các chế phẩm thuốc từ trầm để ngừa Ung thư.

    - Kế hoạch tiếp các Đoàn Hàn Quốc, Taiwan, Indonesia và Mã Lai. Đề nghị Liên hiệp hội tài trợ.

            Các phụ lục gửi kèm theo công văn này gồm:

  • Các mẫu 1, 2, 3 của đoàn ra và vào Việt Nam
  • Kế hoạch hoạt động  đối ngoại năm 2016.

 

         Nơi nhận:                                                                                          TM. TW Ban chấp hành

  • Như trên;                                                                                                     Chủ Tịch
  • Bộ NN&PTNT (Báo cáo)
  • Bộ Nội vụ (báo cáo)
  • Lưu./.                                                                                              

                                                                                                                       PGSTS. Trần Hợp

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI. XUÂN GIÁP THÌN - 2024
» Kính gửi: Ban Chấp hành và Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.
» Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
» Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
» Triển vọng xuất khẩu Trầm hương Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông bằng thương mại điện tử
» Đại hội lần III nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Trầm hương Việt Nam: Nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh cho loài cây quý
» Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028)
» Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam
» Thư mời tham dự Đại Hội Hội Trầm Hương Việt Nam nhiệm kỳ 3
» Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà
» CẢNH BÁO
» Thư báo mời họp
» Thư Mời Họp Thường Trực Mở Rộng Cuối Năm Của Ban Chấp Hành Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm
» Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020
» Tháng 4/2018 - BCH Hội Trầm Hương thông báo tiến hành đặt thẻ hội viên mới
» Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017
» BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016
» Thư mời Hội thảo quốc tế
» Biên bản họp Ban thường trực Hội tháng 8-2016
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
» THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”
» HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO
» Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020
» Báo cáo của ban kiểm tra, Nhiệm kỳ 2010-2015
» Danh sách ban chấp hành hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2 ( 2015 – 2020)
» Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)
» Báo Cáo Thực Trạng Định Hướng Phát Triển Loài Cây Dó Bầu Và Trầm Hương Trên Thị Trường Hà Tĩnh
» Làm việc với trường Đại học Lâm nghiệp về Nghị định thư của Đức về Trầm hương
» Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa
» Làm việc với các Hội viên Trầm hương phía Bắc
» Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
» Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
» Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015
» Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam