BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Hội Trầm hương VN báo cáo kết quả hoạt động 6  tháng đầu  năm 2016, như sau:

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Về thuận lợi:
Sau Đại hội vào cuối năm 2015 Hội trầm hương Việt Nam đã đưa vào hoạt động có nhiều đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của tổ chức và người dân trồng cây dó tạo trầm  trên toàn quốc.
Luôn được sự quan tâm ủng hộ của một số tổ chức ngành của các tỉnh trồng cây dó tạo trầm và tạo điều kiện phát triển các Doanh nghiệp liên quan đến các sản phẩm từ cây dó tạo trầm. Bước đầu nâng tầm kinh tế của cây dó tạo trầm của Việt Nam. Nhiều nông dân đã trồng lại cây dó trong vườn nhà, phần nào tháo bỏ ràng buộc giúp cho nông dân trồng cây dó bước đầu làm ăn có hiệu quả.
Sau Đại hội, Ban thường trực Hội thường xuyên họp định kỳ một tháng một lần vào thứ 7 tuần đầu tiên trong tháng, thường thảo luận vào đưa ra những kế hoạch hoạt động phù hợp cho tháng sau.
Các ủy viên BCH Hội đã thường xuyên khảo sát và bám vào các hoạt động của Chi hội, CLB trầm và Doanh nghiệp kinh doanh trầm trên cả nước và đóng góp, tư vấn kịp thời cho các địa phương họat động tốt.
Luôn bám sát vào các mối quan hệ Quốc tế, nhằm mở rộng việc hợp tác khoa học và xúc tiến thương mại cho các thành viên trong hội.

2. Về khó khăn:

       Cùng với nhiều khó khăn tăng trưởng hiện nay của kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2016. Do đó nhiều doanh nghiệp và hội viên trồng cây dó tạo trầm đã bước đầu phát triển chậm lại. Nên đã phần nào  cũng khó khăn như:
       a. Chính sách của Chính phủ đối với người trồng cây dó tạo trầm còn quá chậm hay chưa có,  nhất là khi doanh nghiệp nước ngoài muốn vào đầu tư vào ngành trầm Việt Nam chính thức, đã  phần nào làm ngành trầm trong nước chậm phát triển nhất là trong lảnh vực tạo trầm, chế tác và kinh doanh thương mại trầm với các nước trên  thế giới.
       b. Ngành trầm đã từng bước hoàn chỉnh và  không đồng tình với các doanh nghiệp nước ngoài về cách bán hàng từ loại gổ tẩm tinh dầu không chính thống không phải trầm đã phần làm mất tín nhiệm trầm VN, nhất là thị trường dể tính như Trung Quốc, đã làm nhiều doanh nghiệp thường kinh doanh trầm giả phá sản, điển hình các doanh nghiệp tại Phước Trung, Nông Sơn, Quảng Nam phần lớn  bị phá sản.
       c. Hội chưa thật sự đi sát với người trồng cây dó tạo trầm để tháo gở khó khăn trong thực tế như đưa được phương pháp tạo trầm tốt nhất .Với các nhà kinh doanh trầm và các sản phẩm của trầm hương thì chưa thật gắn bó với Hội. Nên chưa đẩy mạnh phát triển Hội mạnh là sống còn của ngành trầm hương VN.          
       d. Kinh phí hoạt động còn khó khăn.Tuy Ban thường trực đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn chỉnh các bộ phận chức năng, nhằm tạo kinh phí hoạt động của Hội.
       f. Chưa ổn định được trụ sở hoạt động của Hội.

Phần A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. Về tổ chức:

1-Ban Thường trực Hội thường xuyên họp định kỳ tháng/lần theo nghị quyết Đại hội đề ra.

2- Với BCH Hiệp hội là 35 thành viên rải đều từ Bắc đến Nam, nhưng trong 6 tháng đầu năm qua việc thông qua ý kiến các UVBCH qua trao đổi thong tin qua email, đưa ra các kế hoạch để cho toàn thành viên trong phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Hội vẩn được  thực hiện và chuyển kế hoạch hàng tháng tới các Ủy viên Ban chấp hành của Hội.

3- Hội đã thành lập Trung tâm Thẩm định chất lượng và chuyển giao công nghệ trầm hương VN và đang hoàn chỉnh dấu để đưa vào hoạt động.

4-Vừa qua Hội đã kết nạp  4 hội viên và mời 4 thành viên Hàn Quốc vào làm hội viên liên kết và cố vấn trong mối quan hệ Hàn Quốc và mời  Thiếu tướng Võ Văn Chót,  nguyên Phó Tư Lệnh QK4 làm cố vấn phụ trách liên kết với CHDCND Lào.

II. Về hoạt động:
     Trong 6 tháng đầu năm 2016 Hội đã từng bước thực hiện các công việc sau:

      1. Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tỉnh kiểm tra lại các công việc trong Biên bản ghi nhớ năm 2014 của Hội và Sở NN&PTNT , cùng các cơ quan liên quan tại Tp. Hà Tỉnh.Cho thấy các hoạch động vừa qua giữa Hội và Sở NN và PTNT về ngành trầm chưa được gắn bó và rất nhiều thiếu sót. Hội đã đề nghị Sở cử người để thường xuyên liên hệ với Hội trong các hoạt động về ngành trầm hương. Sở NN&PTNT đã ghi nhận và sẽ cử người cùng Hội có các bước cụ thể trong ngành trầm.

      2. Làm việc cụ thể với các doanh nghiệp kinh doanh trầm tại Hà Nội, Tuyên Quang về hướng XTTM với Trung Quốc về hướng mở gian hàng tại Trung tâm Thương mại Đồng Đăng – Lạng Sơn.

      3.  Dự định và cho triển khai thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển trầm hương Việt Nam với số vốn dự tính 65 tỷ, bước đầu trong 3 năm sẽ đóng góp kinh phí 18 tỷ trong 3 năm  và chia làm 18.000 cổ phần, với việc đóng góp của các thành viên trong Hội giao anh Nguyễn Văn Bình viết dự thảo Nội quy và điều lệ và phương hướng hoạt động của công ty.

III. Về Khoa học Kỹ thuật:
Tư vấn và hổ trợ các phương pháp tạo trầm trên cây Dó tạo trầm được trồng rong vườn nhà tại các tỉnh, từ đó đưa vào các buổi Hội thảo trong nước và Quốc tế vào hoạt động của Hội. Nhằm giúp cho các Hội viên quan hệ và hiểu biết về trầm hương có hiệu quả kinh cao như:

- Tiến hành cùng Viện Hóa học và các hợp chất tự nhiên thuộc Viện Hàm Lâm khoa học VN tại Hà Nội thực hiện đề tài:”Nghiên cứu thành phần hóa học, điều tra và đánh giá chất lượng tinh dầu trầm hương hiện đang được sản xuất ở Việt Nam” bước đầu đã gởi 3 loại tinh dầu trầm ngoài nước và 6 loại tinh dầu trầm trong nước để phân tích và đánh giá.

- Tiến hành xúc tiến việc tham gia vào Nghị định thư với Viện Hàm lâm Khoa học Đức và Đại học Lâm nghiệp VN về nghiên cứu và phát triển trầm hương VN. Với kinh phí 1.950.000 Euro (phía Đức 1.800.000 Euro và VN khoảng 150.000 Euro) sẽ triển khai trong năm 2016. Bước đầu đã cùng các chuyên gia Đức khảo sát và lấy mẫu tại Hà Tỉnh và Quảng Nam và đã gởi 6 mẫu tinh dầu trầm của VN cho Viện phân tích Tinh dầu Đức phân tích và đánh giá.

- Làm việc với Văn phòng chính phủ và các doanh nghiệp Lào  trong tháng 6/2016. Và Hội sẽ chuẩn bị Hội thảo QT ngành trầm tại Lào trong tháng 8/2016 với sự tham gia của chính phủ Lào và các nước.

       5. Tập hợp, trao đổi với một số tổ chức, cá nhân phát triển chế biến tinh dầu trầm. Góp phần định hướng cho việc tiêu thụ các sản phẩm từ cây dó tạo trầm có hiệu quả cao sau thời gian tạo trầm hợp lý. Bước đầu tổ chức thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển trầm hương Việt Nam để phát triển trầm hương VN và góp phần kinh phí cho hoạt động của Hội trong thời gian tới.
      6. Đã phát hành và triển khai trang web về trầm hương của Hội, với những thông tin bổ ích từ khâu trồng, chăm sóc, BVTV, cấy tạo trầm, kinh doanh, đánh giá các công dụng hữu ích từ cây Dó tạo trầm và thông tin về trầm hương trên cả nước và quốc tế hiện nay. Trang web của Hội với nhiều thông tin cập nhật về hoạt động của Hội phần nào đã giúp ích cho Hội viên và người dân trong nước về việc phát triển ngành trầm hương VN. Qua trang Web này đã tạo ra nhiều trao đổi, cùng hiểu hơn về ngành trầm, cùng với việc trao đổi giúp đở nhau, trao đổi mua bán cây dó, trầm, tinh dầu trầm,…trang web nhận được nhiều thành viên trong và ngoài nước tham gia.

IV. Về hợp tác quốc tế: Tiếp tục tìm kiếm, hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài về tạo trầm trên cây dó và tiêu thụ các sản phẩm chế biến  từ trầm nhân tạo như:

+ Đã làm việc với chuyên gia Đức về khảo sát cây Dó ở Hà Tỉnh và Quãng Nam trong các hạng mục của Nghị định thư với nước Đức và trường ĐH Lâm nghiệp VN trong việc phát triển ngành trầm hương VN trong tương lai.
 + Duy trì quan hệ hợp tác với các hội trầm hương ở các tỉnh Quãng Châu, Quãng Tây, Tứ Xuyên và Vân Nam của Trung quốc, Đức, Mã Lai và Hàn Quốc trong việc xúc tiến thương mại, đánh giá tiêu chuẩn trầm và ký kết biên bản hợp tạc hai bên trong việc trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo, đánh giá, mua bán lâu dài về ngành trầm tại các nước, chuẩn bị các quan hệ bền vững trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
 + Duy trì quan hệ và hợp tác với  Viện nghiên cứu Viit Meditation và Công ty Trầm hương Neung in Hyang Dang của Hàn Quốc về việc đánh giá trầm hương và lập bộ phận kết hợp thành lập Hội trầm hương Hàn Quốc với sự tham gia của 3 thành viên BCH Hội trầm hương VN làm cố vấn cho Hội trầm hương Hàn Quốc. 

+ Thiết lập quan hệ với tổ chức The World incense Repopulation Alliance Taiwan của Đài Loan để hợp tác phát triển trồng cây dó cho phù hợp Cites với các Quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesai, Mynamer, Mã Lai và Nepal và tạo các sản phẩm từ  trầm. Qua các quan hệ, hợp tác đã bước đầu có những hướng tạo trầm và tiêu thụ trầm từ cây dó trồng trong vườn rất tốt trong thời gian tới.
 + Tiếp các đoàn kinh doanh trầm ở Hàn Quốc, Thụy sĩ qua tìm hiểu để phổ biến cho thông tin trầm hương VN để tìm hướng phát triển trầm sau này.

+ Trao đổi với Đoàn Khoa học của Viện nghiên cứu Mã Lai về hướng hợp tác và trao đổi người trong việc nghiên cứu trầm hương của hai nước, tham quan trầm hương tại VN vào tháng 8/2016.
       8. Hội đã làm việc với các báo, đài về các đề tài trầm hương VN hiện nay và tương lai với nhiều bài phản ánh thực trạng Trầm hương Việt Nam và hợp tác với các kênh trên truyền hình.
       9. Hội thường xuyên tham gia các hoạt động cùng với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được  phân công và tham gia vào ban Chủ tịch Đoàn của liên hiệp .

     10. Về tài chánh: Hội đã thu chi phí trong năm qua việc thu Hội phí và vận động kinh phí hoạt động còn yếu kém (mới thu được hội phí của các thành viên trong ban thường trực Hội). Nhưng phải duy trì hoạt động Văn phòng Hội cụ thể: Họp định kỳ, ra bản tin Hội,  duy trì trang web của Hội,  tạo và chế biến Trầm và điển hình là tổ chức được buổi hội thảo.

     11. Hội đã thảo luận và đưa ra chiến lược cho ngành trầm Việt Nam từ nay đến 2020 và đã chuyển báo cáo cho các ban ngành liên quan. Đây sẽ là hướng đi tích cực của Hội trong thời gian tới, nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển ngành góp phần vào nền kinh tế đất nước.

Đánh giá chung:
        Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội Trầm hương Việt Nam bước đầu đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của tổ chức, các doanh nghiệp kinh doanh trầm và người dân trồng cây dó tạo trầm tại các tỉnh ở Việt Nam.
      Các hoạt động của Hội vừa qua bước đầu tập hợp các các nông dân, trang trại và tổ chức sản xuất các sản phẩm từ cây dó tạo trầm, nắm được những yêu cầu cấp thiết, những vướng mắc cần tháo gở. Hội đã hổ trợ, kết nối các tổ chức trong và ngoài Hội, thấy được những khó khăn, những mặt tốt và hiệu quả kinh tế trong quá trình chế biến sản phẩm từ cây cây dó tạo trầm để xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
     Mặc dù Nhà nước và các ngành đã có một số chính sách ưu đải trực tiếp đến phát triển cây Dó Bầu tạo trầm trong gần 10 năm qua như hiện nay, nhưng việc quan tâm trên vẫn còn quá ít. Mong rằng qua Hội Trầm hương VN sẽ phản ảnh và kiến nghị đầy đủ những yêu cầu thực tế của bà con trồng cây dó tạo trầm, các tổ chức sản xuất các sản phẩm từ cây dó tạo trầm, các địa phương có trồng cây dó tạo trầm tới Chính phủ và các ngành liên quan có đủ thông tin tốt để phát triển cây dó tạo trầm, phần nào giúp xóa đói giảm nghèo hiện này của các địa phương và cả nước.
      Hội xác định rõ trong thời gian tới, việc hợp tác với các nước có kinh nghiệm cấy tạo trầm, chế biến các sản phẩm có giá trị cao từ nguyên liệu trầm nhân tạo và tiêu thụ trầm như Thái Lan, Thụy sĩ, các nước ở Trung Đông, Đài Loan, Mã Lai, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản sẽ giúp ngành Trầm hương Việt Nam mở ra các hướng hợp tác lớn trong các lảnh vực nông nghiệp, chế biến tinh dầu trầm , các sản phẩm từ trầm vườn và xúc tiến thương mại các sản phẩm từ trầm tạo trong vườn nhà.

Phần B: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Phát triển Hội viên: Vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trồng và chế biến, sản xuất kinh doanh những sản phẩm từ cây Dó tạo trầm tự nguyện tham gia và đóng góp Hội phí năm 2016 cho Hội và hướng dẫn các doanh nghiệp trầm  và hội viên tham gia vào Trung tâm thẩm định chất lượng và chuyển giao công nghệ trầm hương VN và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển trầm hương VN để  góp phần xây dựng kinh  phí năm 2016  cho Hội để  hoạt động.

2. Triển khai chương trình hợp- tác với chính phủ Lào về tổ chức Hội thảo QT  về phát triển cây Dó cùng với Lào trong thời gian tháng 8/2016.

3. Hợp tác cùng trường Đại học Lâm nghiệp VN thực hiện Nghị định thư về phát triển trầm hương VN với các tổ chức của Đức.

4. Tổ chức Đoàn Lảnh Đạo Hội công tác tại Hàn Quốc vào 15/10/2016 về việc chúc mừng Hội Trầm hương Hàn Quốc vừa thành lập và tập huấn trầm hương cho các hội viên của Hội trầm hương Hàn Quốc.
5. Hợp tác với trường ĐH Kiên Giang về tổ chức Hội thảo khoa học  QT về việc - Tháng 11/2016 sẽ tổ chức Hội thảo QT tại Đại Học Kiên Giang về: “Đưa Công nghệ vào việc đánh giá chất lượng Trầm hương VN” tại tại Đại học Kiên Giang thuộc huyện Châu Thành- Kiên Giang.

6-Tháng 12/2016 sẽ tổ chức Hội chợ trầm hương tại Móng Cái- Quảng Ninh để giao lưu với các doanh nghiệp kinh doanh trầm hương của Trung Quốc.
7- Tổ chức các mô hình tạo trầm có hiệu quả kinh tế cao giúp cho hội viên tạo trầm trên các cây trồng tại vườn, tổ chức sự kiện giới thiệu hình ảnh Hội, tiềm năng phát triển ngành trầm hương Việt Nam; Tổ chức các lớp đào tạo ngành trầm hướng tới đưa chương trình giảng dạy ngành trầm vào chương trình giảng dạy đại học.
 8. Phát triển mạnh cổng thông tin thương mại điện tử về ngành Trầm hương Việt Nam. Xây dựng quảng bá thương hiệu Hội Trầm hương Việt Nam thông qua cổng thông tin thương mại điện tử này;

9. Tiến hành quảng bá thương hiệu trầm hương Việt Nam với chương trình hợp tác với Công ty CP CN Truyền hình Sài Gòn phim về Hổ trợ Chương trình truyền hình “ Trầm hương và cuộc sống” sẽ sản xuất và  đưa lên kinh truyền hình VTC2 vào năm 2016 với 8 tập phim , mỗi tập 20 phút.
10- Xin phép Bộ Nội vụ  cấp dấu cho Trung tâm Kiểm định chất lượng và chuyển giao cộng nghệ trầm hương Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM thành lập  Công ty CP Đầu tư và phát triển trầm hương VN với mục đích nghiên cứu tạo kinh phí và phát triển toàn diện về cây Dó tạo trầm như về giống cây Dó tạo trầm, những sản phẩm từ cây Dó tạo trầm (chuỗi giá trị như trầm hương, trầm cảnh, tinh dầu trầm, thực phẩm chức năng, dược liệu,….) và chuyển giao công nghệ đến các hội viên và người dân có nhu cầu; Tổ chức các buổi Hội thảo về chế biến, chưng cất tinh dầu trầm đạt chuẩn xuất khẩu.
11- Phát hành Bản tin định kỳ và duy trì phát triển trang Web của Hội phục vụ ngành Trầm hương Viêt Nam.