Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà

Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà

Đoàn hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà, đánh giá các công trình tạo trầm, thăm làng nghề trầm hương Vạn Giã từ ngày 2/4 đến 3/4/2022

Trưởng đoàn là ông Phạm Văn Du, phó chủ tịch thường trực hội trầm hương Việt Nam.

 

Ông Phạm Văn Du, PCTTT Hiệp hội trầm hương Việt Nam