HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM
THÔNG BÁO

1.Hội Trầm hương VN đã làm việc với Hội cựu chiến binh QK4, là đơn vị đã trồng trên 2 triệu cây Dó trên 15 năm tại Lào, hiện nay đơn vị có yêu cầu cấy tạo trầm. Các doanh nghiệp trầm hương có nhu cầu tạo trầm thì liên hệ VP Hội, Hội sẽ tổ chức đoàn qua Lào khi được mời.

2.Hội viên  tại Phú Giáo có 1.500 cây dó  đã trồng trên 11 năm, có nhu cầu bán hay hợp tác tạo trầm, các doanh nghiệp có nhu cầu quan hệ về VP Hội.

3. Hội viên tại huyện Tuyên Hóa – Quãng Bình có 4.000 cây đã trồng  được 16 năm  có đường kính cây khoảng 30-35cm cần bán, hay hợp tác cấy tạo trầm rồi thu mua. Các doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ VP Hội.

Liên hệ:
VP Hội Trầm hương VN
Số 195/23 Điện Biên Phủ - Q. Bình thạnh – Tp.HCM
TS. Nguyễn Văn Minh- PCTTT       0913116403
Anh Võ Đào Khanh- CVP Hội         0918794263