Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017

Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017

Thời gian: 14/1/2017
Địa điểm: số 1 đường Đồng Nai (cư xá Bắc Hải), quận 10, TPHCM

1. 09h30-10h00:   Đón khách
2. 10h00-10h10:  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình
3. 10h10-10h30:  Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017                                        
4. 10h30-10h40:  Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho sự phát triển của Hội trong năm 2016
5. 10h40-11h40:  Chia sẽ kinh nghiệm trong việc chọn giống, cách phòng ngừa và điều trị các bệnh thường gặp trên cây dó bầu,các sản phẩm trầm hương và thị trường tiêu thụ…
6. 11h40-11h55:   Ca nhạc
7. 11h55: Tiệc tất niên