Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam

Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

Vietnam Agarwood Association (VAA)

          HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM TỒ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

          Thực hiện Công văn số 1781/BNV-TCPCP ngày 20/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc cho phép Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028); Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028) Hội Trầm hương Việt Nam đã tiến hành họp từ 8h30 đến 11h30 ngày 13 tháng 5 năm 2023 với sự hiện diện của đại biểu, số lượng Hội viên chính thức tham dự là 35/44 Hội viên chính thức được triệu tập tại Trung tâm Hội nghị Adora Dynasty, số 1A, đường Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hội Trầm hương Việt Nam vinh dự nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức Đại hội theo quy định và Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Hội Trầm hương Việt Nam (VAA) đã Tồ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2023 - 2028) nhằm tổng kết công tác hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ II (2015 - 2022); xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ III (2023 - 2028); củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội để phát triển ngành nghề Trầm hương Việt Nam.

Nhằm xây dựng bộ máy lãnh đạo vững mạnh, đoàn kết, có uy tín để có thể dẫn dắt ngành nghề Trầm hương cùng các Hội viên tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển, trồng trọt, cấy tạo, nghiên cứu, sản xuất, chế biến, thương mại Trầm hương bền vững, hiệu quả nâng cao được sức cạnh tranh trên trường quốc tế và trong nước. Đại hội Hội Trầm hương Việt Nam nhiệm kỳ III (2023 - 2028) đã bầu 21 ủy viên Ban Chấp hành và 3 ủy viên Ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Hội Trầm hương Việt Nam nhiệm kỳ III (2023 - 2028) đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Kiểm tra, Chủ tịch danh dự Hội như sau:

- Chủ tịch Hội: ông Phạm Văn Du;

- Phó Chủ tịch Hội: bà Nguyễn Thị Thu, ThS. Nguyễn Văn Bình, ThS. Nguyễn Văn Hùng;

- Tổng Thư ký Hội: ThS. Vương Bá Kiệt;

- Trưởng Ban Kiểm tra Hội: ông Đoàn Thanh Hoàng

 - Chủ tịch danh dự: PGS. TS Trần Hợp

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

STT

HọTên

Chức vụ trong đơn vị

Chức vụ trong Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III

1

Ông Phạm Văn Du

Giám đốc Công ty TNHH Liberty Việt Nam và Đông Dương

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch HĐTVCông ty Trầm hương Bình Nghĩa

Phó Chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

Phó Chủ tịch

4

Bà Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Trầm hương Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

ThS.Vương Bá Kiệt

Giám đốc Công tyTNHHTM - DV Tâm Hiệp Thành

Tổng Thư ký

6

PGS. TS Trần Hợp

Nghỉ hưu

Chủ tịch danh dự

7

ÔngĐoàn Thanh Hoàng

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Thế Hữu

Ủy viênkiêm Trưởng ban Kiểm tra

8

Ông Lê Kim Chương

Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Mới

Ủy viên

9

Ông Võ Đào Khanh

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

Ủy viên

10

Ông Ngô Mỹ

Giám đốc Công ty TNHH An Thanh Trầm Hương

Ủy viên

11

Ông Đinh Văn Mười

Giám đốc, Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

Ủy viên

12

Ông Đặng Thanh Phong

Chủ xưởng chưng cất tinh dầu Trầm hương, H. Tân Phú, T. Đồng Nai

Ủy viên

 

13

Ông Trần Văn Quyến

Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thủy

Ủy viên

14

TS. Hồ Cảnh Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kiến trúc cảnh quan Sinh thái ECO ART

Ủy viên

15

ThS. Nguyễn Thị Lệ Sương

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương

Đại Việt

Ủy viên

16

Ông Nguyễn Văn Bé Tùng

Chủ Trang trại vườn Dó bầu, Tân Phú, Đồng Nai

Ủy viên

17

Ông Ngô Duy Tư

Chủ trang trại Dó bầu, Tân Phú, Đồng Nai

Ủy viên

18

Bà Trần Ngọc Xuân Trang

Giám đốc, Công ty TNHH Sản Xuất Trầm hương Việt Nam

Ủy viên

19

Ông Nguyễn Hoàng Trân

Kinh doanh Trầm hương

Ủy viên

20

Ông Hoàng Văn Trưởng

Giám đốc, Công ty MTV Trầm hương Hoàng Trưởng

Ủy viên

21

Ông Nguyễn Văn Út

Chủ Trang trại Dó bầu  Bình Dương

Ủy viên

DANH SÁCH  BAN THƯỜNG VỤ HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

STT

HọTên

Chức vụ trong đơn vị

Chức vụtrong nhiệm kỳIII của Hội

1

Ông Phạm Văn Du

 

Giám đốc Công ty TNHH Liberty Việt Nam và Đông Dương

Chủ tịch

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch HĐTV Công ty Trầm hương Bình Nghĩa

Phó Chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc Công ty TNHH Hùng Dung Agarwood

Phó Chủ tịch

4

Bà Nguyễn Thị Thu

Chủ tịch Công ty TNHH Sản xuất Trầm hương Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

ThS. Vương Bá Kiệt

Giám đốc Công tyTNHHTM-DV Tâm Hiệp Thành

Tổng thư ký

6

Ông Đoàn Thanh Hoàng

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Thế Hữu

Ủy viên

 

7

Ông Võ Đào Khanh

Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trầm hương Đại Việt

Ủy viên

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2023 - 2028)

STT

HọTên

Chức vụ trong đơn vị

Chức vụ trongnhiệm kỳ IIIcủa  Ban Kiểm tra Hội

1

Ông Đoàn Thanh Hoàng

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Thế Hữu

Trưởng Ban

2

Ông Nguyễn Hoàng Trân

Kinh doanh Trầm hương

Ủy viên

 

3

Ông Đinh Văn Mười

Giám đốc Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

Ủy viên