Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Số 542 Đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 35120974 - Fax: (84-8) 35120271
Email: tranhop1938@gmail.com - vodaokhanh@gmail.co
      Dịch vụ xúc tiến thương mại
Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2016
  1. ĐOÀN RA

STT

Danh nghĩa Đoàn

Đi nước nào

Tính chất và nội dung hoạt động

Đối tác làm việc

Cấp trưởng đoàn

Số thành viên Đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Hội trầm hương Việt Nam

Indonesia

Thăm làm việc theo lời mời của đối tác  Indonesia

Thăm viện nghiên cứu FODRA  và Indonesia  Institute of Sciences – Research center for Biology

Chủ tịch

6 người

6

08-13/ 6/2015

Tự túc

2

Hội trầm hương Việt Nam

Hàn Quốc

Tập huấn cho 4-6 lớp tại Seoul và Busan tại Hàn quốc về đánh giá chất lượng trầm hương.

Viện nghiên  cứu Korea Viit Meditaytion và các công ty kinh doanh trầm hương.

Phó CT

5 người

36 ngày
(6 tuần x 6 ngày/t)

Tháng 03-11/ 2016

-‘-

3

Hội trầm hương Việt Nam

India

Tham dự Hội thảo   về tạo trầm từ các cây dó tại các tỉnh phía Đông Bắc Ân Độ

Thăm  và dự Hội nghị tại Ministry of Environment, Forests & Climate Change Government of India và các  trường ĐH  và thăm các trang trại trồng cây dó.

Chủ tịch

4 người

6 ngày

15-20/10/ 2016

-‘-

  1. ĐOÀN VÀO

STT

Danh nghĩa Đoàn

Đến từ nước

Tính chất và nội dung hoạt động

Cơ quan, tổ chức chủ trì đoàn

Cấp trưởng đoàn

Số thành viên Đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sansen Malaysia Agarwood

Mã Lai

Làm việc với BCH Hội về việc hợp tác  phát triển nghiên cứu phát triển trầm, theo dỏi các cây đã tạo trầm năm 2014 và 2015.

Hội Trầm hương Việt Nam

TS. Keith Lim

04 người

04

06-09/04/2016

Tự túc

2

Indonesia  Institute of Sciences – Research center for Biology

Indonesia

Nghiên cứu khảo sát, thực hiện chương trình trao đổi về nghiên cứu tạo trầm giữa hai nước.

Hội Trầm hương Việt Nam

TS. Joeni Setijo Rahajoe

04 người

06

18-23/08/2016

-‘-

3

Korea Viit Meditaytion Institute

Hàn Quốc

Thăm làm việc về hợp tác lập cơ quan thử nghiệm trầm của hai nước và thảo luận về các lớp đào tạo của 2 bên.

Hội Trầm hương Việt Nam

Viện trưởng

5 người

05

10-14/10/2016

-‘-

  1. HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ

STT

Tên hoạt động

Nội dung hoạt động

Địa điểm tổ chức (thành phố/tỉnh)

Thành phần tham dự (VN)

Thành phần tham dự (Nước ngoài)

Số ngày

Thời gian bắt đầu ở VN

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Đánh giá và phục hội thương hiệu ngành trầm hương Việt Nam

Hội thảo và báo cáo 04 chuyên đề về trầm hương Việt Nam và các đối tác.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng- Tham quan các vườn dó bầu tại tỉnh Bình Phước & Đồng Nai.

Các nhà khoa học của các Viện trường của Việt Nam. Các nhà chuyên môn của Bộ NN&PTNT.

Các nhà khoa học của các Viện trường của Indonesia, Thái lan, Mãi lai, Trung Quốc và Hàn Quốc

 

04

 

15/11/2016

 

Vận động

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO