Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association (VAWA)
      Nghiên cứu khoa học
HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC “THỰC NGHIỆM CẤY  TẠO TRẦM HƯƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC “THỰC NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM HƯƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU

(Aquilaria crassna Pierre ex. Lecomte) TẠI ẤP TÂN AN, XÃ PHƯỚC TÂN, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRONG 5 NĂM (2023 - 2028)”

Thông tin bước đầu về phân loại cây Dó bầu đang trồng rộng rãi tại Việt Nam. Thông tin bước đầu về phân loại cây Dó bầu đang trồng rộng rãi tại Việt Nam.

Theo các tài liệu tra cứu được hiện nay, cây Dó bầu-Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte là cây mọc tự nhiên trong rừng ẩm thường xanh vùng núi từ Bắc vào Nam và được nhân dân ta khai thác từ nhiều năm để lấy Trầm- một hương liệu quí làm thuốc và mỹ phầm.

Vai trò của tinh dầu trong đời sống thực vật Vai trò của tinh dầu trong đời sống thực vật

Vấn đề về vai trò của tinh dầu trong đời sống của cây đã được đề cập tới trong rất nhiều công trình nghiên cứu. Theo quan niệm được trình bày trong các công trình khác nhau, vai trò của tinh dầu được quy tụ trong các nội dung sau đây

Bước đầu tìm hiểu sự khác biệt giữa trầm hương và kỳ nam Bước đầu tìm hiểu sự khác biệt giữa trầm hương và kỳ nam

Từ những năm 206-220 trước CN nhiều tài liệu đã cho thấy có sự giao thoa buôn bán trầm hương giữa người Giao chỉ (người Việt cổ)

Cấy tạo trầm bằng men vi sinh của Cty TNHH Trầm Hương Việt

Cấy nội sinh : dùng dây chuyền dịch y tế và vỏ chai C2 (330ml) rửa sạch. Dùng vật nhọn đâm thủng nắp chai C2 1 lỗ nhỏ bằng đầu tra kim của dây chuyền

Phương Pháp Cấy Tạo Trầm Sử Dụng Vi Sinh Của FORDA Indonesia

Với sự ủng hộ của Hội Trầm Hương Việt Nam công ty Rừng Xanh Mãi của chúng tôi đã có cơ hội hợp tác với cơ quan FORDA trong việc thử nghiệm cấy tạo trầm bằng phương pháp vi sinh.

Trầm hương: Cây dó bầu, tạo trầm lợi ích, thách thức và triển vọng

Việt Nam có một số loài thực vật vô cùng quý hiếm. Nhiều tài liệu, sổ sách đã ghi chép: " Bên cạnh nhóm cây dược liệu, nước ta còn có một nhóm cây tinh dầu, mà tinh dầu của chúng có thể làm được dược phẩm, hương liệu và thực phẩm…