Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Số 542 Đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 35120974 - Fax: (84-8) 35120271
Email: tranhop1938@gmail.com - vodaokhanh@gmail.co
      Văn bản pháp quy
Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và phát triển Trầm Hương VN (Dự Thảo)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (năm 2014) và các quy định khác của pháp luật hiện hành...

Click vào đây để download file về xem

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» Quyết định 688/QĐ-BNV duyệt Điều lệ của Hội Trầm hương Việt Nam