Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association
      Bảng tin hội
THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7  năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 1

“ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”

Kính gửi: Các anh, chị trong Hội Trầm hương Việt Nam

Nhằm tăng cường thông tin,hợp tác giữa nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng trong lĩnh vực Trầm hương  ở Việt Nam, Hội Trầm hương Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ lần thứ I với chủ đề: “Đưa Công nghệ vào việc đánh giá chất lượng Trầm hương Việt Nam”

I. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

  • Tình hình nghiên cứu về tiềm năng khai thác nguồn nguyên liệu Trầm hương ở Việt Nam;
  • Tổng kết các chế phẩm, phương pháp, công nghệ, chiết tách, chế biến, trang thiết bị để tạo Trầm. Lập bảng tổng hợp, định hướng, định màu nhằm tạo các sản phẩm có chất lượng cao hơn phục vụ cho nhu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu và ứng dụng trong cuộc sống;
  • Đề xuất các chính sách quản lý về chất Trầm hương ở Việt Nam;
  • Khái quát về tình hình về thị trường tiêu thụ Trầm hương trên thế giới.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các nhà khoa học, nhà quản lý, các cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh Trầm hương. Các khách hàng tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm từ Trầm hương trong và ngoài nước.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 18/11/2016.

- Địa điểm: tại trường Đại học Kiên Giang. Số: 320A QL 61, đường Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

IV. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC:

1. Bài báo cáo tham dự sau khi được Hội đồng khoa học chấp thuận sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo và trang web của Hội Trầm Hương.

2. Các bài báo cáo tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng tham luận. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể đến từng tác giả được chọn.

3. Hạn nộp báo cáo: trước ngày 18/10/2016

4. Hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 15/11/2016

Quy cách bài báo cáo: Nội dung bài viết được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài 4-6 trang đánh máy, kể cả hình vẽ, bảng số, tài liệu tham khảo. Toàn bộ sử dụng font chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode, cỡ chữ 14.

Bài báo cáo được gửi về cho Ban Thư ký dưới dạng file Word qua email (địa chỉ email xin vui lòng xem ở cuối Thông báo này).

V. TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM:

Các doanh nghiệp tham gia tài trợ chính sẽ được trưng bày sản phẩm, có bài báo cáo giới thiệu chính thức tại Hội thảo, đưa logo, ghi tên đơn vị tài trợ trên phông chính; đơn vị tài trợ chính được đồng chủ trì hội thảo. (Xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được hướng dẫn chi tiết).

LIÊN HỆ: Xin vui lòng liên hệ với Ban Thư ký và tổ chức:

Ban Tổ chức: PGSTS. Trần Hợp, TS Nguyễn Văn Minh, PGSTS. Vũ Khiêm - PGSTS. Thái Thành Lượm

Ban Thư ký: Võ Đào Khanh - ThS. Thành (ĐH. Kiên Giang)

 

                                                  TM. HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

                                                    CHỦ TỊCH

                                                             PGSTS. Trần Hợp

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» Đại hội lần III nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Trầm hương Việt Nam: Nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh cho loài cây quý
» Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028)
» Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam
» Thư mời tham dự Đại Hội Hội Trầm Hương Việt Nam nhiệm kỳ 3
» Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà
» CẢNH BÁO
» Thư báo mời họp
» Thư Mời Họp Thường Trực Mở Rộng Cuối Năm Của Ban Chấp Hành Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm
» Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020
» Tháng 4/2018 - BCH Hội Trầm Hương thông báo tiến hành đặt thẻ hội viên mới
» Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017
» BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016
» Thư mời Hội thảo quốc tế
» Biên bản họp Ban thường trực Hội tháng 8-2016
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
» HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO
» Bạn đang trồng loại nào của cây dó bầu ?
» Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020
» Báo cáo của ban kiểm tra, Nhiệm kỳ 2010-2015
» Danh sách ban chấp hành hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2 ( 2015 – 2020)
» Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)
» Báo Cáo Thực Trạng Định Hướng Phát Triển Loài Cây Dó Bầu Và Trầm Hương Trên Thị Trường Hà Tĩnh
» Làm việc với trường Đại học Lâm nghiệp về Nghị định thư của Đức về Trầm hương
» Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa
» Làm việc với các Hội viên Trầm hương phía Bắc
» Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
» THÔNG BÁO - MỜI THAM GIA KHÓA HỌC
» Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
» Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015
» Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016
» Bảng kê khai chi phí cấy tạo trầm của Công ty TNHH Trầm Hương Việt