Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Số 542 Đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 35120974 - Fax: (84-8) 35120271
Email: tranhop1938@gmail.com - vodaokhanh@gmail.co
      LỜI GIỚI THIỆU

Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Tổng kết các phương pháp tạo trầm trên cây Dó vườn nhà và Định hướng phát triển ngành” nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà tạo trầm và bà con nông dân trồng cây Dó trên cả nước; tạo sự gắn kết, nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế, đưa ra các nội dung cụ thể để đẩy mạnh hoạt động trong lảnh vực trầm hương trong thời gian tới.
Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được các bài tham luận của các thành viên trong Hội, các nhà khoa học và các cá nhân quan tâm đến lảnh vực này. Các bài tham luận sẽ được tuyển chọn và biên tập thành kỷ yếu hội thảo, chủ yếu tập trung và các mục tiêu sau:
1. Tổng quan về cây dó tạo trầm.
2. Các phương pháp tạo trầm.
3. Tinh dầu trầm.
4. Các văn bản chính sách
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn kỷ yếu Hội thảo khoa học này, sẽ là những gợi ý và tài liệu tham khảo giúp các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trong ngành biết thêm thông tin về lĩnh vực trầm hương và vận dụng phù hợp vào thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị trầm hương ở Việt Nam.
Trong quá trình biên tập chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu để tài liệu này được hoàn thiện. Xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã viết bài tham gia Hội thảo.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2014
BAN TCHC.

BAN THƯỜNG TRỰC