HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC “THỰC NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM HƯƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC “THỰC NGHIỆM CẤY  TẠO TRẦM HƯƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ĐÃ TỔ CHỨC “THỰC NGHIỆM CẤY TẠO TRẦM HƯƠNG TRÊN CÂY DÓ BẦU (Aquilaria crassna Pierre ex. Lecomte) TẠI ẤP TÂN AN, XÃ PHƯỚC TÂN, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TRONG 5 NĂM (2023 - 2028)”

Từ lâu các nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra những giả thuyết về quá trình hình thành Trầm hương, đa số các các nhà khoa học cho rằng Trầm hương được hình thành do bệnh lý gây nên dưới tác nhân gây bệnh là Vi sinh vật, côn trùng, các hợp chất Hóa học, chấn thương cơ giới. Trong khi đó, các công trình nghiên cứu trong nước được tiến hành một cách tự phát và hầu như chưa công bố một cách rộng rãi và còn nhiều hạn chế. Việc trồng và kích tạo Trầm đã được chú ý trong thời gian qua nhưng chủ yếu mang tính riêng lẽ, tự phát. Trong khi đó, để phát triển nhanh và bền vững việc gây trồng cây Dó bầu và sản xuất các sản phẩm Trầm hương, ngoài nguồn giống có chất lượng di truyền và sinh lý tốt, chúng ta còn phải quan tâm đến phương pháp kích thích tạo Trầm hương trên cây Dó bầu, một vấn đề còn tiếp tục hoàn thiện. Vấn đề đặc biệt ở đây nửa là thị trường đầu ra cho Trầm hương nhân tạo còn nhiều khó khăn và thử thách...
Thực hiện quyết định số 41/QĐ-VAWA ngày 28/8/2023 của Chủ tịch Hội Trầm hương Việt Nam về việc cho phép “Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex. Lecomte) tại ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 5 năm (2023 - 2028)”. Với mục tiêu tuyển chọn phương pháp kỹ thuật và chế phẩm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu, góp phần làm rõ tính khoa học của việc trồng cây Dó bầu thu Trầm hương nhân tạo. Từ đó Hội sẽ phổ biến đến hội viên, tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương và đưa ra những kiến nghị, định hướng phát triển ngành nghề Trầm hương một cách bền vững và có hiệu quả cho nước nhà.
Ngày 31/8/2023, tại vườn Dó bầu của Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội ấp Tân An, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội Trầm hương Việt Nam đã tổ chức thành công “Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex. Lecomte)”.
Đến tham dự và chỉ đạo tổ chức thực nghiệm cấy tạo Trầm gồm có: Chủ tịch Hội - Ông Phạm Văn Du, Phó Chủ tịch Hội - Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội - ThS. Nguyễn Văn Hùng; Tổ chức, cá nhân tham gia cấy tạo Trầm là hội viên và ủy viên Ban Chấp hành Hội cùng với một số hội viên của Hội.

Lãnh đạo Hội chỉ đạo, triển khai, giám sát tổ chức, cá nhân Thực nghiệm cấy tạo Trầm

Sau đây là thông tin tổ chức, cá nhân tham gia và hình ảnh cấy tạo Trầm:
 1. Danh sách các cá nhân, tổ chức tham gia cấy tạo Trầm

STT

Họ và Tên đại diện tổ chức; cá nhân thực hiện cấy tạo Trầm

Chức vụ trong Hội

Chức vụ trong tổ chức thực hiện cấy tạo Trầm

1

Lê Kim Chương

Ủy viên
Ban Chấp hành

Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Mới

2

Đinh Văn Mười

Ủy viên
Ban Chấp hành

Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo

3

Trần Văn Quyến

Ủy viên
Ban Chấp hành

 

4

Đặng Văn Vụ

Hội viên

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Yersin

5

Võ Thành Vũ

Hội viên

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Trầm hương Vi sinh Vũ Trầm

6

Nguyễn Thanh Hải

Hội viên

 

2. Phương pháp thực hiện và thông tin chế phẩm cấy tạo Trầm của Tổ chức, cá nhân thực hiện cấy tạo Trầm


STT

Tổ chức, cá nhân thực hiện cấy tạo Trầm

Chế phẩm cấy tạo Trầm

Phương pháp cấy tạo Trầm

Số lượng cây Dó bầu dùng trong thực nghiệm

1

Công ty Cổ phần Đất Mới

Vi sinh vật

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

2

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Yersin

Vi sinh vật, En zyme, Probiotic

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

3

Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo (2 loại chế phẩm cấy tạo Trầm)

Hóa học

Lột vỏ Dó, quét chế phẩm

5 cây

Sinh học

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

4

Công ty TNHH Công nghệ Trầm hương Vi sinh Vũ Trầm

Vi sinh vật, Chất khác

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

5

Trần Văn Quyến

Vi sinh vật

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

6

Nguyễn Thanh Hải

Vi sinh vật, Nấm, Chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Khoan, truyền chế phẩm

5 cây

3. Hình ảnh thực nghiệm cấy tạo Trầm

 

Công ty TNHH Trầm hương Gia Bảo thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm sinh học; Lột vỏ Dó, quét chế phẩm hóa học lên cây Dó bầu

 

Công ty TNHH Công nghệ Trầm hương Vi sinh Vũ Trầm thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm Vi sinh vật và các chất khác lên cây Dó bầu

Công ty Cổ phần Đất Mới thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm Vi sinh vật lên cây Dó bầu 

 

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Yersin thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm Vi sinh vật, Enzyme, Probiotic lên cây Dó bầu

 

Ông Trần Văn Quyến thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm Vi sinh vật lên cây Dó bầu

 

Ông Nguyễn Thanh Hải thực nghiệm cấy tạo Trầm: Khoan, truyền chế phẩm Vi sinh vật, Nấm, Chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên cây Dó bầu

4. Hội Trầm hương Việt Nam thu mẫu chế phẩm cấy tạo Trầm để lưu mẫu
 

ThS. Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội thu mẫu chế phẩm cấy tạo Trầm của tổ chức, cá nhân tham gia để lưu mẫu theo quy định

Hội Trầm hương Việt Nam