Kính gửi: Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.

Kính gửi: Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.

 Ngày 25_27/7/2024, VIETBEAUTY 2024 sẽ được tổ chức tại Quận 7_TP. HCM. Hội Trầm hương Việt Nam sẽ đứng ra tổ chức đăng ký gian hàng (nếu hội viên của Hội đăng ký được 7_8 gian hàng). Nay Văn phòng Hội gửi đến quý hội viên thông tin, chi phí...để hội viên biết, xem xét và đăng ký. Để nắm bắt thông tin sự kiện, quý hội viên có thể trao đổi Phó Chủ tịch Hội _ ThS. Nguyễn Văn Hùng _ Phụ trách Công tác Hội (0938334647)

Brochure Hội chợ

Báo giá gian hàng

Sơ đồ gian hàng hội chợ