Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam

Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ GIỮA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ TĨNH  VỚI HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

 I . Thời gian họp:  vào hồi 14h 00’, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 Tại: Văn phòng Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

 II  Nội dung họp:  Bàn các biện pháp triển khai các nhiệm vụ phát triển cây Dó trầm của ngành trầm hương Việt Nam trên địa bàn Hà Tĩnh, theo Biên bản Ghi nhớ ngày 20/12/2013, giữa Sở Nông nghiệp & PTNT – Hội Trầm hương VN -  UBND huyện Hương Khê

III. Thành phần họp:

1. Đại diện Hội trầm hương Việt Nam:

     1. Ông TS Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội trầm hương VN;

 1. Ông Đặng Bá Thức, Ủy viên thường vụ BCH Hội trầm hương VN;
 2. Ông Nguyễn Thoan, Ủy viên chấp hành hội trầm hương VN, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Viên.

2. Đại diện Sở Nông nghiệp – PTNT Hà Tĩnh:

1. Nguyễn Bá Thịnh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT;

 1. Ông Trần Văn Thông, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở;
 2. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Chi cục Lâm nghiệp;
 3. Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm Lâm;
 4. Ông Phan Thanh Nam, PGĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh;
 5. Ông Nguyễn Quốc Triển, Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo, Trung tâm Khuyến nông.

3. Đại diện UBND huyện Hương Khê

 1. Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện;
 2. Ông Nguyễn Tiến Đài, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện;
 3. Ông Bùi Thức Ngọc, Giám đốc Trung tâm UDKHKT & BVCTVN huyện;
 4. Ông Tôn Đức Thanh, Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện.

4. Đại diện UBND xã Phúc Trạch huyện Hương Khê

 1. Bà Trần Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.

IV.  Kết quả hội nghị:

Hội nghị đã đi sâu bàn bạc đi đến thống nhất các nội dung chính sau:

1. Sở Nông nghiệp – PTNT Hà Tĩnh và Hội trầm hương VN thống nhất khuyến cáo cho người dân trồng cây Dó trên  địa bàn, nên sử dụng các chế phẩm sinh học để tạo trầm, hạn chế tối đa việc sử dụng các loại hóa chất để cấy tạo trầm, vì các sản phẩm tạo trầm bằng hóa chất rất khó bán và giá lại rất thấp so với các sản phẩm được tạo trầm từ các chế phẩm vi sinh

2. Cây Dó trầm là cây lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT cho phép trồng rừng, khuyến khích nông dân trồng phát triển nhằm đạt nhiều mục đích: Phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần ổn định môi trường, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn, phát triển loài Dó trầm và nguồn gen của chúng, và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Việc trồng Dó cũng phải tuân theo quy hoạch định hướng phát triển rừng của ngành, và địa phương;

3. Đào tạo nghề chế tác các sản phẩm trầm hương là rất cần thiết nhằm tạo công ăn việc làm nâng cao giá trị hàng hóa ngay tại quê hương; Đề nghị UBND huyện Hương Khê vận dụng Chương trình đào tạo nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ kết hợp với chương trình đào tạo nghề của hội trầm hương Việt Nam để tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân. Hội trầm hương VN sẽ tạo điều kiện cử chuyên gia giảng dạy đào tạo nghề; Vấn đề này Hội Trầm hương VN sẽ có kế hoạch bố trí giáo viên để tổ chức đào tạo cho Hà Tĩnh (Hương Khê) 1-3 lớp;

 Hội trầm hương VN sẽ liên hệ với các tổ chức kinh doanh trầm hương ở các tỉnh: Thừa - Thiên - Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa,… trực tiếp tham gia đào tạo nghề chế tác trầm cho bà con nông dân ở Hương Khê theo hướng liên kết làm ăn lâu dài và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân.

4. Để có cơ sở tổ chức đào tạo và liên doanh liên kết yêu cầu UBND huyện Hương Khê mà trực tiếp là xã Phúc Trạch cần xúc tiến xây dựng một số mô hình HTX liên kết 4 Nhà (Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà nông ) tại UBND xã Phúc Trạch, với sự giúp đỡ của Công ty TNHH Lâm Viên làm mô hình điểm, làm cơ sở thực hiện để nhân rộng;

Cần tổ chức các hộ nông dân có trồng cây Dó dưới các hình thức: Tổ hợp tác, Hợp tác xã  hoặc Công ty… Sản xuât kinh doanh trầm hương để liên kết liên doanh lâu dài với các tổ chức SXKD trầm hương ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa…Mà Hội Trầm hương VN là đầu mối để khâu nối các tổ chức này.

5. Để phát triển cây Dó trầm, nhất là chế tác các sản phẩm từ trầm hương, theo đề án của Hội trầm hương VN, đề nghị UBND huyện Hương Khê chỉ đạo một cách quyết liệt trên địa bàn toàn huyện. Đề nghị UBND xã Phúc Trạch vào cuộc, tỉnh sẽ tạo điều kiện để xác định đúng định hướng phát triển.

6. Dưới sự chỉ đạo của Hội trầm hương VN, cho phép Hà Tĩnh thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh hoan nghênh và đồng tình cao với chủ trương thống nhất sẽ xây dựng Văn phòng đại diện Hội trầm hương tại Hà Tĩnh và giới thiệu người có đủ trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiêm giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh;

7. Giao cho Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh làm đầu mối tổng hợp, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển cây Dó trầm của ngành trầm hương Việt Nam trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trên đây là các nội dung chính đã được bàn bạc thống nhất tại Hội nghị./.                                                            

       ĐẠI DIỆN HỘI TRẦM HƯƠNG VN                       ĐẠI DIỆN HÀ TĨNH