CẢNH BÁO

CẢNH BÁO

HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              ( VAA)                                                     ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC.

CẢNH BÁO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2021

Về việc :   cảnh báo tới tất cả những người quan tâm, các nhà đầu tư (NĐT) trong các chương trình, dự án liên quan tới cây Dó Bầu và Trầm Hương tại Việt Nam.

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông , mạng xã hội một số đơn vị và cá nhân đã quảng bá rầm rộ về hiệu quả đầu tư SIÊU LỢI NHUẬN do hoạt động : trồng cây Dó Bầu, tạo Trầm Hương và kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực này mang lại nhằm kêu gọi góp vốn đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng cho NĐT và công chúng, các chương trình truyền thông, các sự kiện đều giới thiệu sự góp mặt của các nhà khoa học, chuyên gia và các tổ chức có uy tín chuyên trách trong lĩnh vực này…trong đó có việc dùng những tên dễ gây nhầm lẫn với  “HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM”để giao dịch , hoạt động… VAA cũng đã nhận được nhiều hỏi đáp, thắc mắc liên quan tới vấn đề này.

Do vậy, HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM thông tin và cảnh báo rộng rãi tới tất cả những người quan tâm và NĐT liên quan đến các chương trình, dự án liên quan tới cây Dó Bầu và Trầm Hương tại Việt Nam :

  • Hội Trầm Hương Việt Nam ( VAA) khẳng định không liên quan tới các hoạt động của các tổ chức và cá nhân trên.
  • Hội Trầm Hương Việt Nam ( VAA) cảnh báo tới tất cả : RẤT THẬN TRỌNG khi quyết định đầu tư vì những thộng tin quảng bá đầu tư này cần được kiểm chứng khách quan, minh bạch và thực tế để tránh những hậu quả lớn về niềm tin và kinh tế sau này.
  • Hội Trầm Hương Việt Nam ( VAA) yêu cầu các tổ chức cá nhân tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa hoăc  dùng tên gần giống tên gọi của Hội  trong các hoạt động của mình gây nhầm lẫn, ngộ nhận cho công chúng, NĐT.
  • Để kiểm tra, xác minh thông tin, đề nghị vào xem  Website của Hội Trầm Hương Viêt Nam :

www.hoitramhuongvietnam.org

Với mong muốn góp phần phát triển nghành sản xuất, kinh doanh Trầm Hương sạch, minh bạch, bền vững, đúng chức năng được xã hội ủy thác, Hội Trầm Hương Việt Nam rất mong tất cả những người quan tâm tới lĩnh vực này sẽ là những NĐT cẩn trọng ,sáng suốt và thành công!

Trân trọng

Thay mặt HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM ( VAA)

          CHỦ TỊCH

PGS. TS. TRẦN HỢP