Link tham gia chương trình thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)

Link tham gia chương trình thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)

Kính gửi: - Ban Chấp hành Hội; 
               - Hội viên.
Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hội Trầm hương Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2010 phê duyệt Điều lệ Hội Trầm hương Việt Nam;
Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội Trầm hương Việt Nam nhiệm kỳ III (2023 - 2028);
Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Hội Trầm hương Việt Nam ngày 4 tháng 8 năm 2023 và đề xuất của Phó Chủ tịch Hội - Bà Nguyễn Thị Thu về việc “Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu (Aquilara crassna Pierre ex. Lecomte) tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)” để tuyển chọn phương pháp và chế phẩm tạo Trầm tối ưu nhất. Từ đó sẽ phổ biến đến hội viên, tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương và đưa ra những kiến nghị, định hướng phát triển ngành nghề Trầm hương một cách bền vững và có hiệu quả cho nước nhà.
Nay Hội Trầm hương Việt Nam thông báo đến Hội viên là cá nhân, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu, nếu tham gia chương trình thực nghiệm trên thì gửi thông tin cá nhân, tổ chức về Văn phòng Hội hoặc điền thông tin trên link: https://forms.gle/DNFNqo2UDopMGaoQ6, để lập danh sách trình Ban Thường vụ chọn ngày thực nghiệm và thông báo chi tiết trên Website Hội. 
Trụ sở Văn phòng Hội: 236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 
Website: hoitramhuongvietnam.org; 
Email: hoitramhuongvietnam2010@gmail.com;
Zalo: 0939334647;
Phụ trách công tác Hội: Phó Chủ tịch Hội - ThS. Nguyễn Văn Hùng;
Trân trọng.
 
                                                                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
 
                                                                                            ThS. Nguyễn Văn Hùng