Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Số 542 Đường Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 35120974 - Fax: (84-8) 35120271
Email: tranhop1938@gmail.com - vodaokhanh@gmail.co
      Quan hệ quốc tế
MOD Hàn Quốc

ONSIDERING lợi ích chung của họ trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực của trầm hương và liên quan hoạt động phần,Tin tưởng rằng sự hợp tác giữa ba bên trong lĩnh vực công trình trầm hương và liên quan phần sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước,
Đã đạt được thỏa thuận sau:

1. Mục đích
Mục đích của Bản ghi nhớ này Understang (sau đây gọi tắt là "Biên bản ghi nhớ") là hợp tác ba bên trong để phát triển văn hóa trầm hương thích hợp, để nâng cao hạnh phúc và khỏe mạnh cuộc sống của Hàn Quốc, Việt Nam và nhân loại, để nâng cao niềm tin công chúng và giá trị

2. Đức tin lẫn nhau
Ba bên sẽ thực hiện đầy đủ các biên bản ghi nhớ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, sự chân thành, và lợi ích., Quảng cáo của Trầm qua nghiên cứu khoa học, và để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

3. Nội dung hợp tác
a. Ba bên nên làm các nỗ lực hết mình vì hạnh phúc và cuộc sống lành mạnh của mỗi quốc gia riêng với Trầm.
b. Hiệp hội Trầm hương Việt Nam cần hỗ trợ Viện Thiền Viit Hàn Quốc liên quan kiến thức để đánh giá Trầm và chuyên gia Việt Nam cho các khóa học khai mạc Nghiên cứu Trầm ở Hàn Quốc.
c. Ba bên phải giúp đỡ người khác trong nghiên cứu khoa học, quảng cáo và xúc tiến và một
chương trình cho các khóa học trầm hương được mở ra ở Hàn Quốc cho các thẩm định viên về trầm hương quốc tế.
d. Sau khi thiết lập Hiệp hội Trầm Hàn Quốc, ba bên có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận chất lượng Trầm. Chứng nhận chất lượng của trầm hương nên có dấu hiệu của ba bên. Bất kỳ bên nào có thể không cấp giấy chứng nhận chất lượng mà không cần sự đồng thuận của những người khác.

4. .Sự kiện khác
a. Ba bên sẽ làm hết sức mình để mở bảo tàng trầm hương quốc tế tại Hàn Quốc.
b. Chứng nhận chất lượng của Trầm cần phải có chữ ký của ba bên và ông Đoàn Thanh
Hoàng (Passport # B2328579)
c. Sau khi nhận được lợi nhuận thông qua các hoạt động, ba bên sẽ thảo luận về văn phòng mới, nhân viên mới, hoặc vv, nếu cần.
d. Sau khi nhận được lợi nhuận thông qua các hoạt động, ba bên sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thanh niên không may cho
y tế, trợ giúp tài chính, hoặc tính cách thích hợp. Tỷ lệ hỗ trợ từ lợi nhuận sẽ được thảo luận sau.
5.
Sửa đổi hoặc hủy bỏ bản ghi nhớ

Bất kỳ sửa đổi hoặc hủy bỏ bản ghi nhớ này là tùy thuộc vào sự chấp thuận của ba bên.

 Ba bên thực hiện mọi nỗ lực để đẩy thành công và một thành tựu của doanh nghiệp, để xác định rằng bản ghi nhớ này được hình thành, nhu ba bên để vẽ lên 3 bản sao của mẫu đơn, đăng ký con dấu, và giữ một bản.

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» VIETNAM AGARWOOD ASSOCIATION
» Achieving legal, sustainable and traceable trade of agarwood producing taxa in Indonesia
» Examination of Fungi Species Found in Naturally Infected Agar Wood from Some Localities of Myanmar
» Techniques and results TS of Agarwood repopulation in VietNam
» An overview on Trade and Distribution of Agar wood in North-East India