Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015

Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015

Cơ quan: HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM                                                                                                            Ngày lập:  23/11/2015

Người đại diện: TS. Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: 0913116403

Email: minhnv5591@gmail.com

Địa chỉ: 84 Nguyễn Du, Q1, Tp.HCM

BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2015

  1. ĐOÀN RA

STT

Danh nghĩa Đoàn

Đi nước nào

Tính chất và nội dung hoạt động

Đối tác làm việc

Cấp trưởng đoàn

Số thành viên Đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Hội trầm hương Việt Nam

Indonesia

Thăm làm việc theo lời mời của đối tác  Indonesia

Thăm viện nghiên cứu FODRA  và các trang trại trồng cây Dó

Chủ tịch

6 người

6

08-13/ 6/2015

Tự túc

2

Hội trầm hương Việt Nam

Hàn Quốc

Thăm làm việc theo lời mời của đối tác  Korea.

Thăm viện nghiên  cứu Korea Viit Meditaytion và tham quan các điểm kinh doanh trầm hương.

Phó CT

5 người

5

3-9/11/ 2015

-‘-

3

Trung tâm Cites- Bộ NN&PTNT

Taiwan

Tham dự Hội thảo “ The Incense tree Artificial Phytobacterial inoculation result presentation  Cites academic”

Thăm  và dự Hội nghị tại các trường ĐH National Taiwan tại Đài Bắc, Trường ĐH Dayeh ở Changhua và thăm các trang trại trồng cây dó.

Phó CT

2 người

6

15-20/11/ 2015

-‘-

  1. ĐOÀN VÀO

STT

Danh nghĩa Đoàn

Đến từ nước

Tính chất và nội dung hoạt động

Cơ quan, tổ chức chủ trì đoàn

Cấp trưởng đoàn

Số thành viên Đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sansen Malaysia Agarwood

Mã Lai

Làm việc với BCH Hội về việc hợp tác  phát triển nghiên cứu phát triển trầm với các nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Trung Quốc và India.

Hội Trầm hương Việt Nam

TS. Keith Lim

05 người

04

08-11/06/2015

Tự túc

2

Indonesia  Institute of Sciences – Research center for Biology

Indonesia

Nghiên cứu khảo sát, thực hiện chương trình trao đổi về nghiên cứu tạo trầm giữa hai nước.

Hội Trầm hương Việt Nam

TS. Joeni Setijo Rahajoe

04 người

05

08-12/07/2015

-‘-

3

Korea Viit Meditaytion Institute

Hàn Quốc

Thăm làm việc về hợp tác lập cơ quan thử nghiệm trầm của hai nước.

Hội Trầm hương Việt Nam

Viện trưởng

6 người

04

12-15/10/2015

-‘-

  1. HỘI NGHỊ/ HỘI THẢO QUỐC TẾ

STT

Tên hoạt động

Nội dung hoạt động

Địa điểm tổ chức (thành phố/tỉnh)

Thành phần tham dự (VN)

Thành phần tham dự (Nước ngoài)

Số ngày

Thời gian bắt đầu ở VN

Nguồn kinh phí

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Không