Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa

Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang ngày 28/3/2016, thay mặt Hội Trầm hương VN, TS. Nguyễn Văn Minh đã làm việc với BCH Chi hội Trầm hương Khánh Hòa gồm các Ông Bùi Công Khánh – Chủ tịch, Ông Biện Quốc Dũng –PCT và các ông Đa (h. Ninh Hòa), ông Lý (h. Vạn Ninh)…
Thay mặt Chi hội Ông Khánh nêu lên mục tiêu của buổi họp là chuẩn bị Đại hội Chi hội và sửa lại thành Hội Trầm hương Khánh Hòa, cùng với kiện toàn cơ cấu Hội.
Ông Khánh trình bày báo cáo Tổng kết Nhiệm kỳ 2 và phương hương nhiệm kỳ 3 đã đưa ra những việc đã thực hiện được và những kế koạch trong thời gian tới.
Các thành viên trong họp trù bị trước Đại học đã đóng góp vào bảng tổng kết và phương hoạt động nêu ra trong thời gian quan việc mời họp không được tổ chức thường  xuyên, các ủy viên trong Ban chấp hành chưa chung tay đóng góp phát triển chi hội. Hội chưa mạnh phát triển theo đánh giá của Liên hiệp các Hội KH&KT trong tỉnh và của các cấp địa phương trong tỉnh. Ngoài việc kinh doanh và phát triển ngành trầm trong tỉnh thì hướng đầu tư và XTTM trong ngành còn kém.
Vừa qua, qua việc cố gắng trong các thành viên của Hội như Ông Bùi Công khánh đã mạnh dạn đăng ký thực hiện đề tài khoa học trong tỉnh về ứng dụng các loại nấm trong việc tạo trầm kỳ trên cây Dó, đã được nghiệm thu và đánh giá tốt trong HĐ nghiệm thu của tỉnh. Ông Biện Quốc Dũng, Giám đốc công ty TNHH Trầm hương Biện Quốc Dũng đã mạnh dạn đầu tư vào các sản phẩm từ trầm trong vườn nhà, mạnh dạn kinh doanh các loại trầm hương từ cây dó tạo trầm. Đã mở thêm hai điểm kinh doanh trầm thật tại Tp. Nha Trang để thu hút các khách du lịch trên địa bàn tỉnh, mạnh dạn bài trừ trầm giả (là trầm làm từ các loại gổ đem tẩm dầu) từ bước nâng cao thương hiệu trầm hương Khánh Hòa.
Nhìn chung hoạt động của Chi hội trầm hương Khánh Hòa bước đầu đã được các ngành trong tỉnh lưu ý, trong năm qua hai sản phẩm trầm hương của Công ty Biện Quốc Dũng đã được Chủ tịch tỉnh khánh hòa chứng  nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2015 là Bộ sản phẩm nhang trầm hương và Vòng trang sức trầm hương. Trong tháng 6/2016 sẽ đưa đi Quy Nhơn dự thi Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung. Dự tính UBND tỉnh sẽ giao Tháp Trầm hương của tỉnh, ngay trên bờ Biển Nha Trang cho Chi hội Trầm hương Khánh Hòa quản lý và chưng bày các sản phẩm trầm hương đại diện cho tỉnh.
Chi hội trầm hương Khánh Hòa cũng là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa được đánh giá cao trong hoạt động của tỉnh so với 22 hội trong Liên Hiệp.
Qua trên Chi hội trầm hương sẽ tổ chức Đại hội vào thứ 7 ngày 9/4/2016 tại Tx. Ninh Hòa. Dự tính chương trình Đại hội như sau:
Lúc 8h30’ :
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội.
- Dẩn đề Đại hội
-Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3
- Báo cáo của ban kiểm soát và báo cáo tài chính
- Thảo luận và đóng góp ý kiến cho Bảng Tổng kết và phương hướng hoạt động.
- Ban Chấp hành cũ đọc bản kiểm điểm và từ nhiệm
- Bầu Ban bần cử để thực hiện việc Bầu Banchấp hành mới.
- Ban Kiểm soát kiểm điểm nhiệm kỳ cũ.
- Ra mắt BCH mới và hứa với Đại hội
- Ban thư ký đọc Biên bản ĐH và đọc Nghị Quyết ĐH.
-Bế mạc và mời các Đại biểu dự buổi cơm thân mật.

Ban trù bị Đại hội Hội Trầm hương Khánh Hòa

Các chứng nhận các sản phẩm trầm hương tiêu biểu

Cửa hàng trầm số 10 Hùng Vương

Bạch kỳ