Kính gửi: Ban Chấp hành và Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.

Kính gửi: Ban Chấp hành và Hội viên Hội Trầm hương Việt Nam.

1. Ngày 29/12/2023, Bộ Nội vụ đã Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trầm hương Việt Nam theo Quyết định số 1086/QĐ-BNV. Đây là sự thành công của Hội sau khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2023 -2028). Điều lệ này là cơ sở pháp lý để Hội ban hành các Quy chế, Quyết định, Quy định của Hội.
 
2. Văn phòng Hội sẽ cập nhật nội dung Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trầm hương Việt Nam, các Quy chế, Quyết định, Quy định trên website Hội: hoitramhuongvietnam.org.
 
3. Ngày 29/12/2023: Ban Thường vụ Hội đồng ý giao ThS. Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội phụ trách tổ chức rà soát lại hồ sơ hội viên để tiến hành cấp thẻ Hội viên theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trầm hương Việt Nam năm 2023. Hội viên sẽ được cấp thẻ nếu đủ điều kiện Hội quy định: Đơn gia nhập Hội theo mẫu, đã đóng phí gia nhập Hội, căn cước công dân photo, ảnh thẻ 3x4. Dự kiến tháng 3/2024 sẽ tiến hành cấp thẻ cho Hội viên đủ điều kiện.
 
4. Để bảo vệ thông tin cá nhân của quý hội viên, tất cả thông tin cá nhân hội viên gửi về Trụ sở Hội: Số 236, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 0938334647.
 
Nay Văn phòng Hội thông báo đến hội viên được biết, theo dõi và thực hiện.
Trân trọng kính báo.