Hội Trầm Hương Việt Nam
Hội Trầm Hương Việt Nam
Vietnam Agarwood Association (VAWA)
      Bảng tin hội
Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
Kính gửi: - Ban Chấp hành Hội; 
               - Hội viên.
Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hội Trầm hương Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2010 phê duyệt Điều lệ Hội Trầm hương Việt Nam;
Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội Trầm hương Việt Nam nhiệm kỳ III (2023 - 2028);
Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Hội Trầm hương Việt Nam ngày 4 tháng 8 năm 2023 và đề xuất của Phó Chủ tịch Hội - Bà Nguyễn Thị Thu về việc “Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu (Aquilara crassna Pierre ex. Lecomte) tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)” để tuyển chọn phương pháp và chế phẩm tạo Trầm tối ưu nhất. Từ đó sẽ phổ biến đến hội viên, tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề Trầm hương và đưa ra những kiến nghị, định hướng phát triển ngành nghề Trầm hương một cách bền vững và có hiệu quả cho nước nhà.
Nay Hội Trầm hương Việt Nam thông báo đến Hội viên là cá nhân, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu, nếu tham gia chương trình thực nghiệm trên thì gửi thông tin cá nhân, tổ chức về Văn phòng Hội hoặc điền thông tin trên link: https://forms.gle/DNFNqo2UDopMGaoQ6, để lập danh sách trình Ban Thường vụ chọn ngày thực nghiệm và thông báo chi tiết trên Website Hội. 
Trụ sở Văn phòng Hội: 236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 
Website: hoitramhuongvietnam.org; 
Email: hoitramhuongvietnam2010@gmail.com;
Zalo: 0939334647;
Phụ trách công tác Hội: Phó Chủ tịch Hội - ThS. Nguyễn Văn Hùng;
Trân trọng.
 
                                                                                                  TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
 
                                                                                            ThS. Nguyễn Văn Hùng

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

» Thực nghiệm cấy tạo Trầm hương trên cây Dó bầu tại Bình Phước trong 5 năm (2023 - 2028)
» Triển vọng xuất khẩu Trầm hương Việt Nam sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông bằng thương mại điện tử
» Đại hội lần III nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Trầm hương Việt Nam: Nỗ lực nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh cho loài cây quý
» Hội Trầm hương Việt Nam tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028)
» Tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ III (2023 – 2028) Hội Trầm hương Việt Nam
» Thư mời tham dự Đại Hội Hội Trầm Hương Việt Nam nhiệm kỳ 3
» Hội trầm hương Việt Nam tham dự lễ giỗ tổ ngành trầm hương, thăm và làm việc với hội trầm hương tỉnh Khánh Hoà
» CẢNH BÁO
» Thư báo mời họp
» Thư Mời Họp Thường Trực Mở Rộng Cuối Năm Của Ban Chấp Hành Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm
» Bảng phân công nhiệm vụ ủy viên ban thường trực và ban chấp hành, nhiệm kỳ 2015-2020
» Tháng 4/2018 - BCH Hội Trầm Hương thông báo tiến hành đặt thẻ hội viên mới
» Thông báo Chương trình: Hội nghị tổng kết 2016 và phương hướng hoạt động 2017
» BẢNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016
» Thư mời Hội thảo quốc tế
» Biên bản họp Ban thường trực Hội tháng 8-2016
» BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÀNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
» THÔNG BÁO SỐ 1 “ Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ I”
» HỘI TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO
» Bạn đang trồng loại nào của cây dó bầu ?
» Nghị quyết đại hội Hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2: 2015 – 2020
» Báo cáo của ban kiểm tra, Nhiệm kỳ 2010-2015
» Danh sách ban chấp hành hội trầm hương việt nam Nhiệm kỳ 2 ( 2015 – 2020)
» Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 1 và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ 2 (2015-2020)
» Báo Cáo Thực Trạng Định Hướng Phát Triển Loài Cây Dó Bầu Và Trầm Hương Trên Thị Trường Hà Tĩnh
» Làm việc với trường Đại học Lâm nghiệp về Nghị định thư của Đức về Trầm hương
» Làm việc cùng Chi hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa
» Làm việc với các Hội viên Trầm hương phía Bắc
» Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh
» THÔNG BÁO - MỜI THAM GIA KHÓA HỌC
» Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
» Bảng tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại 2015
» Biên bản hội nghị giữa sở nông nghiệp & PTNN Hà Tĩnh với Hội Trầm Hương Việt Nam
» Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016
» Bảng kê khai chi phí cấy tạo trầm của Công ty TNHH Trầm Hương Việt